Dagens eldre er sprekere og mer aktive enn noen gang, men ulykker og skader kan sette en stopper for aktiviteten. I skadestatistikken er eldre overrepresentert og får oftere mer alvorlige skader. Heldigvis kan de fleste ulykker og skader forebygges- og det er mye du kan gjøre selv. 

Velkommen til gratis seminar om hvordan forebygge skader og skape sikkerhet i hjemmet.

Åpent seminar  om skadeforebygging og sikkerhet i hjemmet.

Tirsdag 11. september kl. 12.00-15.00, Kommunegården i Sandvika.

Stands med aktuelle kommunale tjenester og frivillige organisasjoner. Enkel servering.

Ingen påmelding. Mulighet for transport gjennom seniorsentrene på Henie Onstad, Ringhøyden, Rykkinn og Østerås. 

Program

Standene er åpne fra 11.30 til 16.00 

 • 12.00-12.15  - Velkommen Kristin Nilsen, kommunaldirektør for velferd
 • 12.15-12.45 
  • 1. Sikkerhet i hjemmet – fokus på fall og brann Bjørg Petra Brekke, ergoterapeut Bærum kommune
  • 2. Senior trafikken Marianne Hajem, Statens vegvesen og Vibeke Løvdal, fastlege Bærumsklinikken
 • 12.45-13.00 Pause
 • 13.00.13.30
  • 1. Er «et glass om dagen» helsefremmende? Ruth Manskow Løken, sykepleier eldre og rus, Oslo kommune og Frantz Leonard Nilsen,kommuneoverlege Bærum kommune
  • 2. Spis deg sterk Helen Kathrine Røstad-Tollefsen, ernæringsfysiolog Bærum kommune
 • 13.30.13.45  Pause
 • 13.45-14.45  Hvordan fungere best mulig til tross for skade? — Sammenhengen mellom fysisk, mental og sosial helse. Johan Kaggestad, kommentator og forfatter av bøker om trening, mosjon og motivasjon
 • 14.45-15.00 Hva betyr det at Bærum kommune er sertifisert som Trygt lokalsamfunn?Eva Jacobson Waagland, Skadeforebyggende Forum Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune

Seminaret er støttet av KLP forsikring.