For andre år på rad mottar Bærum internasjonal anerkjennelse for kommunens klimaarbeid.

Det er organisasjonen Carbon Disclosure Project som plasserer Bærum på topplisten, sammen med 104 andre byer som Washington, Paris og London. 34 av byene er fra Europa. Til sammen representerer byene på hele listen en befolkning på 170 millioner mennesker.

– Det er svært gledelig at Bærum mottar denne anerkjennelsen for vårt arbeid med klimaklok kommune, sier varaordfører i Bærum kommune Siw Wikan.

– Det viser at vi har gode strategier og planer for hvordan vi skal klare å redusere klimagassutslippene de neste årene, helt i tråd med målene verden har satt seg, sier kommunaldirektør for organisasjon, styring og utvikling Bente Rudrud Herdlevær.

Dette er andre året CDP offentliggjør en slik toppliste, basert på klimadata byer og kommuner rapporterer inn til organisasjonen. Byer får scoren A (ledelse), B (ledelse), C, (bevissthet) og D (avsløring) basert på fullstendighet og kvalitet på dataene, og handlingsnivå som er utført.

De 105 byene på A-listen fra 2019 viser lederskap i åpenhet, tilpasser seg og forbereder seg på de forverrede effektene av klimakrisen, skriver CDP i en pressemelding.

For å havne på topplisten må en by ha avslørt klimadataene sine offentlig, satt seg mål for utslippsreduksjon, ha en oversikt over byens samlede utslipp, ha offentliggjort en klimahandlingsplan og gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse om konsekvenser som følge av klimaendringer.

Organisasjonen CDP jobber med å måle og analysere klimadata fra selskaper, byer og kommuner. Hensikten er ifølge organisasjonen at investorer, selskaper, byer og myndigheter skal forstå hvilken påvirkning de har på klima og miljø, slik at de kan handle riktig.