Som eneste i Norge, har Bærum kommune fått toppkarakter for sitt klimaarbeid av non-profitt organisasjonen CDP.

For tredje gang publiserer organisasjonen en liste over byer og kommuner de mener fortjener toppkarakter for sitt klimaarbeid. I år består A-listen av 88 byer og kommuner, blant annet Paris, Berlin, Los Angeles, Toronto og København. Bærum er den eneste byen eller kommunen fra Norge på listen i år, og får toppscoren for tredje år på rad. Se hele A-listen her.

– Toppscoren tilhører hele bærumssamfunnet – Bærum er klimaklok! Vi har enda en lang vei igjen når det gjelder klimaarbeidet, men dette gir motivasjon til å brette opp ermene og fortsette. Vi gjør mye riktig, og det skal vi ta med oss. Nå er neste steg å revidere Bærums Klimastrategi 2030, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

CDP berømmer byene og kommunene på listen for å trappe opp handling og ambisjonsnivå i klimaarbeidet, til tross for en pågående pandemi.

Sammen med flere hundre andre byer og kommuner verden over, har Bærum rapportert inn sitt arbeid med klimatilpasning og klimagassreduksjon for 2019. Rapporteringen skjer til non-profitt-organisasjonen CDP, tidligere Carbon Disclosure Project. CDP arbeider for at myndigheter og bedrifter verden over skal redusere sine klimagassutslipp.

Hvorfor har Bærum fått karakteren A?

Ifølge CDP må kommunen eller byen vise beste praksis og handlekraft innen klimatilpasning og klimagassreduksjon for å få karakteren A. Det vil si at byen eller kommunen må:

  • Sette ambisiøse, men og realistiske mål og vise til framgang i forhold til måloppnåelse.
  • Ha strategiske og helhetlige planer som sikrer at tiltakene reduserer klimapåvirkning og risiko overfor innbyggere, bedrifter og organisasjoner i kommunen.

Rapporten består blant annet av:   

  • Klimarelatert risiko i Bærum, samt hvilke planer og målsettinger kommunen har for klimatilpasning. I Bærum er dette i stor grad er relatert til overvannshåndtering.
  • Klimagassregnskap for direkte utslipp, målsettinger for klimagassreduksjon og tiltak for måloppnåelse.
  • Samarbeidsarenaer og muligheter knyttet til klima. Hvordan kommunen, næringsliv, akademia og innbyggere jobber sammen.
  • Data og informasjon knyttet til energiforbruk, mobilitetsvaner, mat og avfall.

Hvorfor rapporterer kommunen inn?

CDP ber byer, kommuner og bedrifter over hele verden rapportere sine klimagassutslipp, klimarelatert risikostyring, klimamål og medvirkningsstrategier. Den årlige rapporteringen skal vise hvordan byer, kommuner og bedrifter jobber, og bidra til å bygge tillit til klimaarbeidet. Ved å rapportere inn til CDP, viser Bærum frem hvordan kommunen jobber med klima, samtidig som arbeidet og innsatsen sammenlignes med andre kommuner og byer verden over.