Møte i arbeidsgruppe for fremtidig samarbeid mellom nye Asker kommune og Bærum kommune avholdes mandag 21. oktober klokken 12-14 i Asker rådhus, 7. etg. (ordførerens kontor).

Her finner du relevante dokumenter:

Referat fra samarbeidsmøtet 23.09.19.

Formannskapsmøte 27. 8.2019

Formannskapssak 175/19 Samarbeid mellom nye Asker kommune og Bærum kommune

Vedlegg til sak 175/19.