Fra 01.01.18 overføres myndigheten til å gjennomføre borgerlige vigsler fra domstolene til kommunene.

Her finner du informasjon om hvordan du kan søke om å gifte deg i Bærum kommune.

Hvem kan gifte seg i Bærum kommune?

Kommunens innbyggere kan gifte seg i Bærum. Det er tilstrekkelig at én av partene er bosatt i Bærum. Hvem som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av bostedsadresse.

I tillegg kan personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1, gifte seg i Bærum.
Personer som ikke bor i Bærum, har i utgangspunktet ikke rett til å inngå ekteskap her.

Vilkår for å gifte seg

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som prøver om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest. Her finner du lenke til å sende søknaden deres om prøvingsattest til folkeregisteret.

Merk at prøvingsattesten som utstedes kun er gyldig i fire måneder. Det er et krav etter ekteskapsloven at prøvingsattesten må være gyldig på dagen man inngår ekteskapet. Prøvingsattesten kan altså tidligst utstedes fire måneder før datoen dere skal gifte dere.

Paret som skal inngå ekteskap er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest.