Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 er 11. september.