Løkeberg skole er valglokale for Løkeberg valgkrets på valgdagen 13. september.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Bærumsveien 340, Haslum

Åpningstid på valgdagen 13. september er kl. 9.00-21.00.

Husk legitimasjon med bilde

Alle velgere må legitimere seg for å stemme. Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon og du er ukjent for stemmemottaker, vil du ikke få anledning til å stemme. Legitimasjon kan være pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Valgkort

Det er fullt mulig å avgi stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen, men du oppfordres til å benytte ditt eget. Fra valget 2021 kommer valgkortet digitalt. På valgkortet vil det stå hvilken valgkrets og hvilket valglokale du tilhører. Du oppfordres til å ta med valgkortet når du skal stemme, fordi registreringen da vil gå raskere.

Parkering

Hvis du har mulighet, la bilen stå på valgdagen. Dette av hensyn til køer og kommunens miljøprofil. Ved hvert valglokale er det reservert plass for velgere som må benytte bil på grunn av funksjonsnedsettelse.

  • Det er gravearbeid på parkeringsplassen for tiden og derfor noe redusert parkeringskapasitet foran inngangen. Det kan parkeres på parkeringsplassen på motsatt side av skolen og ved grendehuset litt bak skolen. 

Kartoversikt over parkering (pdf). 

Nyttig informasjon