Jong skole er valglokale for Jong valgkrets på valgdagen 13. september.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Jongssvingen 5, Sandvika

Åpningstid på valgdagen 13. september er kl. 9.00-21.00.

Husk legitimasjon med bilde

Alle velgere må legitimere seg for å stemme. Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon og du er ukjent for stemmemottaker, vil du ikke få anledning til å stemme. Legitimasjon kan være pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Valgkort

Det er fullt mulig å avgi stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen, men du oppfordres til å benytte ditt eget. På valgkortet du får i posten i begynnelsen av august vil det stå hvilken valgkrets og hvilket valglokale du tilhører. Du oppfordres til å med valgkortet når du skal stemme, fordi registereringen da vil gå raskere.

Parkering

Hvis du har mulighet, la bilen stå på valgdagen. Dette av hensyn til køer og kommunens miljøprofil. Ved hvert valglokale er det reservert plass for velgere som må benytte bil på grunn av funksjonsnedsettelse.

Skolens hovedinngang er ikke universelt utformet. Velgere med nedsatt funksjonsevne må parkere i skolegården. Herfra er adkomsten universell utformet og med kort vei inn til valglokalet.

Nyttig informasjon