Høvik verk skole er valglokale for Høvik verk valgkrets på valgdagen 13. september.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Fjordveien 76, 1363 Høvik

Åpningstid på valgdagen 13. september er kl. 9.00-21.00. Trafikksituasjonen i Fjordveien blir bedre dersom velgere, ved utkjøring fra valglokalet kjører mot høyre (fjorden).

Husk legitimasjon med bilde

Alle velgere må legitimere seg for å stemme. Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon og du er ukjent for stemmemottaker, vil du ikke få anledning til å stemme. Legitimasjon kan være pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Valgkort

Det er fullt mulig å avgi stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen, men du oppfordres til å benytte ditt eget. På valgkortet du får i posten i begynnelsen av august vil det stå hvilken valgkrets og hvilket valglokale du tilhører. Du oppfordres til å med valgkortet når du skal stemme, fordi registreringen da vil gå raskere.

Parkering

Hvis du har mulighet, la bilen stå på valgdagen. Dette av hensyn til køer og kommunens miljøprofil. Ved hvert valglokale er det reservert plass for velgere som må benytte bil på grunn av funksjonsnedsettelse.

  • På grunn av anleggsarbeid i skolegården er det begrenset med parkering her, ca. 10 plasser, i tillegg til de oppmerkede plassene ved skolens hovedinngang.  

Kartoversikt over parkering (pdf). 

Nyttig informasjon