Stortings- og sametingsvalget 2021 går av stabelen mandag 13. september.

valglogo_gull_bokmaal.jpg

  • Du kan tidligstemme, forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. 
  • Hvis du skal forhåndsstemme kan du gjøre dette mellom 10.august og 10. september. I denne perioden kan du stemme i den kommunen du ønsker. 
  • Hvis du ikke har anledning til å avgi stemme etter 10. august, kan du henvende deg til kommunen fra 1. juli for å tidligstemme. 
  • Hvis du bor i utlandet kan du forhåndstemme mellom 1. juli og 3. september. 
  • På valgdagen 13. september kan du bare stemme i hjemkommunen din der du er folkeregistrert. 

Trygt å avgi stemme

Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha et godt smittevern i alle valglokaler.