Fra 10. august og frem til 10. september er det mulig å avgi forhåndsstemme ved ett av syv stemmelokaler i Bærum. Selve valgdagen er mandag 13. september.

I Norge er det mulig å forhåndsstemme i hele seks uker før selve valgdagen. I perioden mellom 10. august og 10. september, kan du stemme i det forhåndsstemmelokalet du måtte ønske. Det er ikke mulig å stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger. 

Forhåndsstemming 

Fra tirsdag 10. august til fredag 10. september kan du avgi forhåndsstemme ved forhåndsstemmemottakene. 

Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.

Valgdagen 

På valgdagen mandag 13. september er åpningstiden for valglokalene i Bærum kl. 9-21, med unntak av følgende to valglokaler, Bekkestua og Sandvika, hvor det er utvidet åpningstid fra kl. 07-21. Det vil fremkomme av valgkortet hvor du skal stemme. 

Bærum Frivilligsentral kan bistå velgere med transportbehov til og fra valglokalet på valgdagen. Ta kontakt på tlf. 979 49 356.

Husk at du må forhåndsstemme hvis du ikke oppholder deg i din hjemkommune på valgdagen 13. september.

Du kan forhåndsstemme i din studiekommune eller i hvilken som helst annen av landets kommuner frem til fredag 10. september. Sjekk sted og åpningstid på den enkelte kommunes nettside.

Her finner du oversikt over forhåndsstemmemottak i Bærum.

Stemmeseddelen blir sendt til hjemkommunen din i posten, så vær ute i god tid for å være helt sikker på at den rekker frem innen tirsdag 14. september.

Du trenger ikke valgkort, men husk legitimasjon!

Forhåndsstemming på helse- og sosialinstitusjoner foregår fra 16. august til 6. september. Det er kun én dags stemmegivning på den enkelte institusjon.

Ordningen gjelder hovedsakelig stemmeberettigede beboere/pasienter, uansett hvilken kommune de er manntallsført. I tillegg kan også personalet og alle andre velgere avgi forhåndsstemme.

  • Oversikt over tid og sted for stemmegivningen ved de ulike institusjonene finner du her. (Informasjon kommer)

Hvis du ikke kan komme deg til et forhåndsstemmested eller valgtingsstemmested, kan du be om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg. 

Søknaden skal fortrinnsvis være skriftlig. Du kan benytte elektronisk søknadsskjema som ligger på kommunens nettside eller sende en egen søknad. Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og personnummer. 

Frist for å be om å få stemme hjemme er 10. september 2021 kl.10.00

Søknaden sendes innen fredag 10. september Bærum kommune, Valgstyret v/Politisk sekretariat, Postboks 700, 1304 Sandvika. 

  • Ved spørsmål ta kontakt med Lusine Mkrtchyan på 97 76 23 79

Hjemmestemming

Hjemmestemming foregår ved at to stemmemottakere kommer hjem til velgeren på et nærmere avtalt tidspunkt mellom 16. august og 13. september. De har med seg alt som trengs for at du skal kunne stemme hjemmefra.

For å kunne stemme ved valget, må du være innført i manntallet. Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene føre valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget.

Søknaden må være kommet til valgstyret i den kommunen du sist var registrert bosatt i Norge, innen tirsdag 14. september 2021 kl. 17.00.

Her kan du se om du oppfyller kravene til stemmerett

Søknad om innføring i manntallet

Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å kunne stemme. 

Elektronisk søknadsskjema for innføring i manntallet

Forhåndsstemme i utlandet

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet, kan i perioden 1. juli til 30. august forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere.

På Svalbard er det mulig å forhåndsstemme til og med 2. september. Svalbard og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

En oversikt over hvor det er mulig å forhåndsstemme i utlandet finner du på valg.no.

Forhåndsstemming via brevstemme

Velgere i utlandet som ikke kan oppsøke en stemmemottaker, kan selv sende stemmen sin til hjemkommunen i Norge i et brev, såkalt brevstemmegivning.

Bruk et blankt ark og skriv følgende:

  • hvilket valg det gjelder (Stortings- og sametingsvalget 2021)
  • navn på det partiet man ønsker å stemme på

På selve valgdagen 13. september er det 18 stemmelokaler.

Valgkrets og valglokaler

 

Valgkrets Valglokale adresse
Bekkestua Bekkestua bibliotek Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua
Eiksmarka   Eiksmarka skole Niels Leuchsvei 56, Eiksmarka
Grav   Grav skole Hosleveien 24, Jar
Jar   Jar skole Storengveien 2/4, 1358 Jar
Hosle   Hosle skole Bispeveien 73, Hosle
Høvik   Høvik skole Gamle Drammensvei 119, Høvik
Høvik verk   Høvik verk skole Fjordveien 76, 1363 Høvik
Jong   Jong skole Jongssvingen 5, Sandvika
Kolsås   Bærum idrettspark Hauger Skolevei 36, 1351 Rud
Lesterud og Bærums verk   Mølladammen skole Lommedalsveien 239, Lommedalen
Lommedalen   Lommedalen skole Gamleveien 132, Lommedalen
Lysaker og Stabekk   Stabekk videregående skole Gamle Drammensvei 15, Stabekk
Løkeberg   Løkeberg skole Bærumsveien 340, Haslum
Rykkinn   Rykkinn skole, forsamlingssalen Leirdueveien 74, Rykkinn
Sandvika  Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15, Sandvika
Skui   Skui skole Ringeriksveien 242, Skui
Snarøya   Hundsund idrettshall Snarøyveien 81, Fornebu
Tanum  Combihallen, Bjørnegård Nedre Åsvei 35, 1341 Slependen
Åpningstider
mandag 13. september kl. 09.00 til kl. 21.00
Bekkestua og Sandvika 13. september kl. 07.00 til 21.00

Her finner du oversikt over valglokalene.

Tidligstemming

Perioden for tidligstemming er 1. juli til tirsdag 9. august, dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgdagen.

I Bærum kan du avgi din stemme på Bekkestua bibliotek eller i Bærum rådhus.

Tidlig forhåndsstemmeMOTTAK
DAG DATO ÅPNINGSTID
mandag til fredag 1. juli til 9.august kl. 08.00-16.00
Sted: Bærum rådhus, Bekkestua bibliotek