Fra 10. august til 10. september kan du avgi forhåndsstemme på Vøyenenga senter.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Vøyenengtunet 14, 1339 Vøyenenga

Husk legitimasjon med bilde

Alle velgere må legitimere seg for å stemme. Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon og du er ukjent for stemmemottaker, vil du ikke få anledning til å stemme. Legitimasjon kan være pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Digitalt valgkort

På valgkortet du får i begynnelsen av august vil det stå hvilken valgkrets og hvilket valglokale du tilhører. Du oppfordres til å ta med valgkortet når du skal stemme, fordi registreringen da vil gå raskere.

Les mer om Digitalt valgkort

Åpningstider forhåndsstemmemottak

FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK
DAG DATO ÅPNINGSTID
tirsdag til fredag 10. august til 13. august kl. 10.00-21.00
lørdager 14. august til 4. september kl. 10.00-18.00
mandag til fredag 16. august til 10. september kl. 10.00-21.00
Sted: Rykkinn senter (biblioteket), Handelsstedet Bærums
Verk, Fornebu senter, Eiksmarka senter og Vøyenenga senter
VALGLOKALENE PÅ VALGDAGEN
mandag 13. september kl. 09.00 til ca kl. 21.00

Nyttig informasjon