Fra 10. august til 10. september kan du avgi forhåndsstemme i Bærum rådhus i Sandvika.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Rådhustorget 2, Sandvika

Husk legitimasjon med bilde

Alle velgere må legitimere seg for å stemme. Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon og du er ukjent for stemmemottaker, vil du ikke få anledning til å stemme. Legitimasjon kan være pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Digitalt valgkort

På valgkortet du får i begynnelsen av august vil det stå hvilken valgkrets og hvilket valglokale du tilhører. Du oppfordres til å ta med valgkortet når du skal stemme, fordi registereringen da vil gå raskere.

Les mer om Digitalt valgkort

Tidligstemmemottak

I Bærum rådhus i Sandvika er det tidlig forhåndsstemming, mandag til fredag kl. 8.00-16.00, fra 1. juli til og med 9. august. Du kan avgi stemme fra tirsdag 1. juli dersom du ikke har mulighet til å avgi stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemming, og heller ikke på valgdagen.

Vi oppfordrer studenter med studiested utenfor Bærum kommune til å benytte seg av denne muligheten dersom de ikke kan forhåndsstemme ved sitt studiested. Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, kun legitimasjon. 

Åpningstider forhåndsstemmemottak

 

FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK
DAG DATO ÅPNINGSTID
tirsdag til fredag 10. til 13. august kl. 08.00-21.00
lørdager 14. august til 4.september kl. 10.00-18.00
mandag til fredag 16. august til 10. september kl. 08.00-21.00
søndag 29. august kl. 10.00-18.00 NB! kun Sandvika rådhus
Sted:Bærum rådhus og Bærum bibliotek

Nyttig informasjon