Vi har nå stengt rekrutteringen for valgmedarbeidere til stortings- og sametingsvalget 2021.

Bærum kommune har et stort behov for valgmedarbeidere til årets stortings- og sametingsvalg, både i forhåndsstemmeperioden og på selve valgdagen 13.september.

Valgmedarbeiderne fordeles på 18 valglokaler på valgdagen, 2 tidlig forhåndsstemmemottak, 7 ordinære forhåndstemmemottak og diverse annet valgarbeid. Alle som jobber med valg vil få opplæring i de oppgaver de skal utføre. 

 

Valgdagen  13. september
Tidlig forhåndsstemmeperiode 1. juli- 9. august. 
Forhåndsstemmeperiode 10. august- 10. september.

Kravene til å være valgmedarbeider

Valgloven stiller strenge krav til at det leveres et korrekt valgresultat. Derfor stilles det krav til den som skal jobbe som valgmedarbeider.

 • Du må fylle 18 år i løpet av 2021. Aldersgrense oppad er 70 år som hovedregel.
 • Du må ha generell PC-kompetanse (vi bruker elektronisk valgadministrasjonssystem, EVA med elektronisk ID).
 • Du vil være effektiv, systematisk, nøyaktig og yte god service i veiledning av velgere og ved registrering og opptelling av stemmer.

Har du lyst til å jobbe som valgmedarbeider ved forhåndsstemmemottakene er det ønskelig at du kan ta på deg minst 10 vakter i løpet av perioden.

Påmelding

Påmeldingsskjema for valgmedarbeidere til valgdagen 13. september.

 • Søknadsrunden er nå avsluttet, og vi takker for alle interesserte. 

Påmeldingsskjema for valgmedarbeidere til forhåndsstemmemottak og andre valgvakter.

 • Søknadsrunden er nå avsluttet, og vi takker for alle interesserte. 

Full opplæring og lønn

Alle som jobber med valg vil få full opplæring i de oppgaver de skal utføre og lønnes etter egne satser.

Tidlig forhåndsstemmeMOTTAK
DAG DATO ÅPNINGSTID
torsdag til fredag 1. juli og 2. juli kl. 08.00- 16.00
mandag til fredag 5. juli til 9.august kl. 08.00-16.00
Sted: Bærum rådhus, Bekkestua bibliotek
FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK
DAG DATO ÅPNINGSTID
tirsdag til fredag 10. august til 13. august kl. 10.00-21.00
lørdager 14. august til 4. september kl. 10.00-18.00
mandag til fredag 16. august til 10. september kl. 10.00-21.00
Sted: Rykkinn senter, Handelsstedet Bærums
Verk, Fornebu senter, Eiksmarka senter, Vøyenenga senter
FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK
DAG DATO ÅPNINGSTID
tirsdag til fredag 10. til 13. august kl. 08.00-21.00
lørdager 14. august til 4.september kl. 10.00-18.00
mandag til fredag 16. august til 10. september kl. 08.00-21.00
søndag 29. august kl. 10.00-18.00 NB! kun Sandvika rådhus
Sted:Bærum rådhus og Bekkestua bibliotek

VALGLOKALENE PÅ VALGDAGEN
NB! Valglokalene Sandvika videregående skole og Bekkestua bibliotek har utvidet åpningstid

mandag 13. september kl. 7.00 til ca kl. 23.00 (hel dag)
mandag 13. september kl. 06:30 til ca kl. 22.00 (hel dag)
(Sandvika videregående skole og Bekkestua bibliotek)

Det utbetales lønn etter egne satser. 

FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK OG DIVERSE ANDRE VALGVAKTER
Dag (kl. 07.00-16.00) 196,- kr per time (Eksterne og kommunalt ansatte som ikke har fri med lønn)
Dag (kl. 07.00-16.00) 100,- kr per time (Kommunalt ansatte som har fri med lønn)
Kveld (kl. 16.00-21.00) 311,- kr per time  
Natt, lørdag og søndag 392,- kr per time  

Valglokalene på valgdagen
rolle lønn tid
Leder av stemmestyret 5 800,- kr kl. 07.00 til ca 22.00
Nestleder av stemmestyret 5 200,- kr kl. 07.00 til ca 22.00
Medlem av stemmestyret 4 700,- kr kl. 07.00 til ca 22.00
Valgmedarbeider valgdagen 3 900,- kr kl. 07.00 til ca 22.00

Eksempler på arbeidsoppgaver i et valglokale

 • ta imot velgere til registrering på PC
 • stemple stemmeseddelen
 • passe på valgurnen
 • fylle på stemmesedler i valgavlukkene
 • vise/veilede velgere til avlukker og registrering
 • være utevakt/dirigere parkering 
 • være dørvakt

Etter stengetid kl. 21.00

 • rydde lokalet
 • opptelling 
 • pakke ned stemmesedler
 • stemmestyret transporterer stemmesedlene til sentral telling 

Eksempler på arbeidsoppgaver på et forhåndsstemmemottak

 • ta imot velgere til registrering på PC
 • stemple stemmeseddelen
 • passe på valgurnen
 • fylle på stemmesedler i valgavlukkene
 • vise/veilede velgere til avlukker og registrering
 • sikre materiell etter stengetid med mer

Kontaktinfo

Lurer du på noe, kan du kontakte Politisk sekretariat på e-post valg@baerum.kommune.no, eventuelt:

 • Stig Olai Kapskarmo, ansvar for rekruttering til valgdagen, tlf. 975 48 537
 • Irene Jensen, ansvar for rekruttering til forhåndsstemmemottak og andre valgvakter, tlf. 903 68 043 
 • Eirik Lindstrøm, leder av valgorganisasjonen, tlf. 928 20 795