Fra 1. juli til 10. august kan du avgi tidligstemme. Ordinær forhåndsstemming starter mandag 12. august.

Tidligstemming

Fra mandag 1. juli til fredag 9. august er det mulig å avgi tidligstemme i Sandvika i Bærum rådhus (hovedinngangen) mandag til fredag kl. 8-15. Lørdag 10. august kl. 10-18, kan du i tillegg til rådhuset avgi stemme på Bekkestua bibliotek, Rykkinn senter, Fornebu senter og Senteret/handelshuset på Bærums verk. 

Dette er for velgere som verken har anledning til å forhåndsstemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden, eller på valgdagen. Vi oppfordrer studenter med studiested utenfor Bærum kommune til å benytte seg av denne muligheten, dersom de ikke kan forhåndsstemme ved sitt studiested.

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, da valgkortene sendes ut i begynnelsen av august. Husk legitimasjon. 

Forhåndsstemming 

Fra mandag 12. august til fredag 6. september kan du avgi forhåndsstemme ved forhåndsstemmemottakene

Husk at du må forhåndsstemme hvis du ikke oppholder deg i din hjemkommune på valgdagen 9. september.

Du kan forhåndsstemme i din studiekommune eller i hvilken som helst annen av landets kommuner frem til fredag 6. september. Sjekk sted og åpningstid på den enkelte kommunes nettside.

Her finner du oversikt over forhåndsstemmemottak i Bærum.

Stemmeseddelen blir sendt til hjemkommunen din i posten, så vær ute i god tid for å være helt sikker på at den rekker frem innen tirsdag 10. september.

Du trenger ikke valgkort, men husk legitimasjon!

Forhåndsstemming på helse- og sosialinstitusjoner foregår fra 19. august til 6. september. Det er kun én dags stemmegivning på den enkelte institusjon.

Ordningen gjelder hovedsakelig stemmeberettigede beboere/pasienter, uansett hvilken kommune de er manntallsført. I tillegg kan også personalet og alle andre velgere avgi forhåndsstemme.

Oversikt over tid og sted for stemmegivningen ved de ulike institusjonene kommer cirka medio august.

Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg.

Søknaden skal fortrinnsvis være skriftlig. Du kan benytte søknadsskjema som ligger på kommunens nettside eller du kan du sende en egen søknad som skal inneholde navn, adresse, fødselsnummer, telefon og årsak.

Søknaden sendes innen 3. september Bærum kommune, Valgstyret v/Politisk sekretariat, Postboks 700, 1304 Sandvika.

Når kommunen har mottatt søknaden, vil det bli avtalt et tidspunkt mellom 19. august og 6. september, hvor stemmemottakere fra kommunen vil komme hjem til deg for å motta din forhåndsstemme der.

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet, kan i perioden 1. juli til 30. august forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.

En oversikt over hvor det er mulig å forhåndsstemme i utlandet finner du på valg.no. 

Velgeren er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 9. september for å telle med i oppgjøret. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å kunne stemme. Her kan du se om du oppfyller kravene til stemmerett.

Forhåndsstemming via brevstemme

Velgere i utlandet som ikke kan oppsøke en stemmemottaker, kan selv sende stemmen sin til hjemkommunen i Norge i et brev, såkalt brevstemmegivning.

Bruk et blankt ark og skriv følgende:

  • hvilket valg det gjelder (Kommunestyrevalget 2019)
  • navn på det partiet man ønsker å stemme på

Vil du stemme ved begge valg, bruk et blankt ark og skriv følgende:

  • hvilket valg det gjelder (Fylkestingsvalget 2019)
  • navn på det partiet man ønsker å stemme på

Arket/arkene legges i en egen konvolutt. Deretter legges denne i en omslagskonvolutt. Omslagskonvolutten påføres følgende:

  • velgerens navn
  • siste adresse i Norge
  • fødselsdato og personnummer (11 siffer)
  • tid og sted for stemmegivningen
  • velgeren skriver selv under på omslagskonvolutten
  • ta kopi av godkjent legitimasjon

Til slutt legges omslagskonvolutten og kopi av legitimasjon i en ny konvolutt som sendes til:

Valgstyret i Bærum kommune
Politisk sekretariat
PB 700
1304 Sandvika
Norge

På selve vagdagen 9. september er det 18 stemmelokaler.

Her finner du oversikt over valglokalene.