Informasjon om valglister, valgresultater og styret.

Valgstyret

Valgstyret er valgt av kommunestyret og er ansvarlig for forberedelsene og gjennomføringen av stortingsvalg, kommunestyrevalg og fylkestingsvalg i kommunen.

Her finner du møteplan og medlemmer av valgstyret.

Valgresultat 2019

På  "valgresultat" finner du resultatene etter valget.

valgresultat.no  

Kommunestyrevalget 

Fylkestingsvalget 

Det nye kommunestyret ble konstituert 23. oktober 2019.