Åpningstider

  • mandag til fredag, 10. til 25. august, kl. 10.00-18.00 
  • lørdag 26. august, kl. 10.00-18.00 
  • mandag til fredag, 28. august til 8. september, kl. 10.00-20.00 
  • lørdag 2. september, kl. 10.00-18.00 

Besøksadresse

Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10
Sandvika

Nyttig informasjon

Nøkkelinformasjon

Valgkort

På valgkortet du får i posten i begynnelsen av august vil det stå hvilken valgkrets og hvilket valglokale du tilhører. Du oppfordres til å med valgkortet når du skal stemme, fordi registereringen da vil gå raskere.

Husk legitimasjon med bilde

Alle velgere må legitimere seg for å stemme. Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon og du er ukjent for stemmemottaker, vil du ikke få anledning til å stemme. Legitimasjon kan være pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Tidligstemmemottak

Du kan avgi stemme fra mandag 3. juli dersom du ikke har mulighet til å avgi stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemming, og heller ikke på valgdagen. I kommunegården i Sandvika er det tidlig forhåndsstemming mandag til fredag fra klokken 8.00 til 15.00 fra 3. juli til og med 9. august.