Kommunestyret vedtok 28. september 2016 ny valgkretskretsinndeling i Bærum kommune. Kommunen er delt inn i 18 kretser.

De 18 valgkretsene og valglokalene er 

VALGKRETSSTEMMESTEDADRESSE
Bekkestua Bekkestua bibliotek Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua
Eiksmarka Eiksmarka skole Niels Leuchsvei 56, Eiksmarka
Grav  Grav skole Hosleveien 24, Jar
Hosle Hosle skole Bispeveien 73, Hosle
Høvik Høvik skole Gamle Drammensvei 119, Høvik
Høvik verk Høvik verk skole Fjordveien 76, 1363 Høvik 
Jar Jar skole Storengveien 2/4, Jar
Jong Jong skole Jongssvingen 5, Sandvika
Kolsås Bærum idrettspark  Hauger Skolevei 36, 1351 Rud
Lesterud og Bærums verk Mølladammen skole  Lommedalsveien 239, Lommedalen
Lommedalen Lommedalen skole Gamleveien 132, Lommedalen 
Lysaker og Stabekk Stabekk videregående skole Gamle Drammensvei 15, Stabekk
Løkeberg Løkeberg skole Bærumsveien 340, Haslum
Rykkinn Rykkinn skole, avdeling Berger  Leirdueveien 74, Rykkinn
Sandvika Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15, Sandvika
Skui Skui skole Ringeriksveien 242, Skui
Snarøya Hundsund idrettshall  Snarøyveien 81, Fornebu
Tanum Tanum skole Tanumveien 69, Tanum

Oversikt over alle valglokalene finner du her.