Alle velgere får tilsendt valgkort i posten. Legitimasjon kan være pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er altså denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. 

Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.

Du må ikke ha ha med valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. Det går derfor raskere for deg å stemme dersom du har med deg valgkortet. Har du ikke mottatt valgkortet i posten, eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme.

Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Hva gjør jeg ved feil på eller tap av valgkort?

 • Feil på valgkortet
  Dersom du mener at det er feil på valgkortet kan du sende skriftlig melding til:
  Bærum kommune, Politisk sekretariat, 1304 Sandvika.
 • Det står feil adresse på valgkortet (jeg har flyttet) 
  Din adresse i manntallet er den som er registrert i Bærum folkeregister per 30.06.2017. Flyttinger etter denne dato blir ikke oppdatert i manntallet. Du kan likevel stemme ved valget.
 • Jeg har byttet navn i forhold til det som står på valgkortet.
  Navneendring som er gjort etter 30. juni 2017 blir ikke oppdatert i valgmanntallet. Du kan likevel stemme under ditt gamle navn.
 • Andre i min familie har fått valgkort og ikke jeg.
  Hva skyldes dette?
  Valgkort er sendt ut til alle som er manntallsført i Bærum per 30. juni 2017. Dersom du ikke har mottatt valgkortet så kan det være feil i postgangen.

Legitimasjon 

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Alle velgere må legitimere seg for å stemme. Du må derfor ta med deg legitimasjon med bilde når du skal stemme, både på forhåndsstemmemottak og på valgdagen. Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon og du er ukjent for stemmemottaker, vil du ikke få anledning til å stemme.

Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort, bankkort med bilde og Postens identitetskort. Du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens bilde, navn og fødselsdato.

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitiet.