Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å kunne stemme.

Disse har stemmerett 

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som er eller har vært registrert bosatt i Norge. Det siste gjelder ikke for ansatte i diplomatiet eller konsulatvesen og deres husstand.

Valg og manntall

Alle som skal stemme må være innført i en kommunes manntall på valgdagen.
Manntallet er en liste over personer med stemmerett i kommunen. Velgerne føres inn i manntallet i den kommunen der de er registrert med bostedsadresse den 30. juni 2017. Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, vil du ha stemmerett i den kommunen du flytter fra. Da kan du ikke stemme i din nye kommune på valgdagen, men du kan forhåndsstemme der eller i hvilken som helst annen kommune i landet.

Er du innført i manntallet?

Manntallet for Bærum vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i begynnelsen av juli i rådhuset og i kommunegården i Sandvika, på Bekkestua bibliotek og på Rykkinn bibliotek, samt på Fornebu senter fra 10. august. 

For velgere bosatt i Norge gjelder

  • Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i forlkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. 
  • Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

For velgere bosatt i utlandet gjelder

  • Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge. 
  • Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må kommme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 12. september kl. 17.00.

Skjemaer for innføring i manntallet laster du ned her

Utfylt skjema sendes med post til Bærum kommune, Valgstyret v/Politisk sekretariat, Postboks 700, 1304 Sandvika.

Feil i manntallet?

Dersom du mener at du selv eller annet uriktig er blitt innført i eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at feilen blir rettet. Krav om retting gjelder i forhold til feil, ikke i forhold til flyttinger etter 30. juni 2017.

Skriftlig begrunnet krav om retting sendes Bærum kommune, Valgstyret v/Politisk sekretariat, Postboks 700, 1304 Sandvika.

For informasjon om manntallsføringen og valgordningen for øvrig, se regjeringens nettsider om valgordningen

Sametingsvalget - valg og manntall 

Informasjon om Sametinges valg og manntall finner du på deres nettsider.