Stemme i utlandet

Velgere som er i utlandet på valgdagen den 11. september 2017, kan forhåndsstemme enten i Norge eller i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen. Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet.

Du kan forhåndstemme i utlandet fra mandag 3. juli til og med fredag 1. september.

På Svalbard bestemmer Sysselmannen når siste frist for å forhåndsstemme er.

Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune innen dagene etter valgdagen, det vil si tirsdag 12. september kl. 17.00. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

Hvor kan du forhåndsstemme i utlandet?

Det er mulig å forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner, det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Du kan også brevstemme.