Forhåndsstemming på helse- og sosialinstitusjoner

Forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner foregår fra 21. august til 8. september. Det er kun èn dags stemmegivning på den enkelte institusjonen.

Ordningen gjelder hovedsakelig stemmeberettigede beboere/pasienter uansett hvilken kommune de er manntallsført. I tillegg kan også personalet og alle andre velgere avgi forhåndsstemme.

Oversikt over tid og sted for stemmegivning sorter på dato:

datostedtid
mandag 21. august Henie-Onstad trygghet og rehabilitering
Henie-Onstad dagsenter
Henie-Onstad seniorsenter
11.00-14.00
Solvik bo- og behandlingssenter 14.30-16.00
tirsdag 22. august 

Vallerhjemmet

10.00-12.00

Atriumgården bolig med service

13.00-14.30

onsdag 23. august

Berger bo- og behandlingssenter
Berger boliger med service 

10.00-13.00

Unicare FRAM helserehab

13.30-15.30

torsdag 24. august

Lommedalen boliger med service
Lommedalen seniorsenter (samlokalisert) 

10.00-12.00 

Gullhaug bo- og behandlingssenter
(Nordlandia Care as)

12.30-14.30

fredag 25. august

Belset boliger med service

10.00-12.00 

Kolsåshjemmet bo- og behandlingssenter 

12.30-14.30

mandag 28. august

Østerås bo- og behandlingssenter 

10.00-12.00

Solbakken bo- og behandlingssenter

12.30-14.30

tirsdag 29. august 

Eikstunet bo- og behandlingssenter

10.00-12.00

Lønnås bo- og behandlingssenter 
Lønnås boliger med service 

12.30-14.30

onsdag 30. august

Godthaab helse og rehabilitering

11.30-13.30

Ila fengsel og forvaringsanstalt 

14.30-

torsdag 31. august

Dønski bo- og behandlingssenter
Dønski boliger med service

10.00-13.00

Mariehaven bo- og behandlingssenter  

13.30-15.30

fredag 1. september  Capralhaugen boliger med service avd 1 10.00-12.00
Capralhaugen boliger med service avd 2 12.30-14.30
mandag 4. september Nordraaks vei bo- og behandlingssenter  10.00-12.00 
Stabæktunet bo- og behandlingssenter 12.30-15.00
tirsdag 5. september Stabekk bo- og behandlingssenter 10.00-12.30
Hospice Stabekk 13.00-15.00
onsdag 6. september   Bekkestua omsorgsbolig 10.00-12.00
Gamle Drammensvei omsorgsbolig 12.30-14.30 
torsdag 7. september    Martina Hansens Hospital  10.00-12.00
Vallerhjemmet (nytt besøk ved behov) 12.30-13.30 
Henie Onstad (nytt besøk ved behov) 13.45-14.45 
Solvik bo- og behandlingssenter (nytt besøk ved behov) 15.00-16.00
fredag 8. september Bærum sykehus 10.00-15.00