Er du utenbys student?

Husk at du må forhåndsstemme hvis du ikke oppholder deg i din hjemkommune på valgdagen 11. september. 

Du kan forhåndsstemme i din studiekommune eller i hvilken som helst annen av landets kommuner frem til og med fredag 8. september. I Bærum starter ordinær forhåndsstemming 10. august. Her finner du oversikt over forhåndsstemmemottak i Bærum. Oversikt over forhåndsstemmemottak andre steder i landet finner du på den enkelte kommunes nettsider. 

Stemmeseddelen blir sendt til hjemkommunen din i posten, så vær ute i god tid for å være helt sikker på at den rekker frem innen tirsdag 12. september.

Du trenger ikke valgkort, men husk legitimasjon.