Forhåndsstemmegivning

Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter torsdag 10. august og avsluttes fredag 8. september.

Her kan du stemme i Bærum

Åpningstider

dagdatoåpningstid
mandag til fredag 10. til 25. august kl. 10.00-18.00
lørdag 26. august kl. 10.00-18.00
mandag til fredag 28. august til 8. september kl. 10.00-20.00
lørdag 2. september kl. 10.00-18.00