Velgere som oppholder seg i utlandet, og som ikke har mulighet til å oppsøke et stemmemottak for å avgi stemme, kan gjøre dette ved brev uten at stemmemottaker er tilstede ved stemmegivningen.

Bruk et blankt ark og skriv følgende:

  • Hvilket valg det gjelder (for eksempel Stortingsvalg 2017)
  • Navn på det partiet man ønsker å stemme på.

Arket legges så i en (stemmeseddel) konvolutt. Deretter legges denne i en omslagskonvolutt.

På omslagskonvolutten påføres følgende 

  • velgerens navn 
  • (siste) adresse i Norge 
  • fødselsdato og personnummer (11 siffer) 
  • tid og sted for stemmegivningen
  • velgeren skriver selv under på omslagskonvolutten

Ta kopi av godkjent legitimasjon.

Til slutt legges omslagskonvolutten og kopi av legitimasjon i en ny konvolutt som sendes til 

Bærum kommune
Valgstyret vPolitisk sekretariat
Postboks 700
NO-1304 Sandvika