Bærum kommune har behov for totalt cirka 350 valgmedarbeidere både på valgdagen og til forhåndsstemmemottakene.

Valgmedarbeiderne fordeles på 18 valglokaler, fire forhåndstemmemottak og diverse annet valgarbeid. Selve valgdagen er 11. september.

Alle som jobber med valg vil få opplæring i de oppgaver de skal utføre. For å jobbe som valgmedarbeider må du fylle 18 år i løpet av 2017. Aldersgrense oppad er 70 år som hovedregel.

Det er et krav at du har digitale ferdigheter, er effektiv, systematisk og nøyaktig og har god serviceholdning.

Påmelding 

Vi har nå oppnådd ønsket antall påmeldinger til valget.
Men du kan fortsatt melde deg via linken under, men vil da bli satt automatisk som reserve og vil kun bli kontaktet ved behov. 

FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK
DAGDATOÅPNINGSTID
mandag til fredag 10. til 25. august kl. 10.00-18.00
lørdag 26. august kl. 10.00-18.00
mandag til fredag 28. august til 8. september kl. 10.00-20.00
lørdag  2. september kl. 10.00-18.00
Sted: Kommunegården i Sandvika, Bekkestua bibliotek, Rykkinn senter og Fornebu senter
VALGLOKALENE PÅ VALGDAGEN
mandag 11. september kl. 08.00 til ca kl. 21.30 (hel dag)

Det utbetales lønn etter egne satser. 

FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK OG DIVERSE ANDRE VALGVAKTER
Dag (kl. 8-15) 182,- kr per time (eksterne og kommunalt ansatte som ikke har fri med lønn)
Dag (kl. 8-15) 93,- kr per time (kommunalt ansatte som har fri med lønn)
Kveld (kl. 15-21) 289,- kr per time  
Natt, lørdag og søndag 365,- kr per time  

Valglokalene på valgdagen
rollelønntid
leder av stemmestyret 5 200,- kr kl. 730 til ca 22.00
nestleder av stemmestyret 4 650,- kr kl. 7.30 til ca 22.00
medlem av stemmestyret 4 150,- kr kl. 7.30 til ca 22.00
valgmedarbeider 3 500,- kr kl. 7.30 til ca 22.00

Eksempler på arbeidsoppgaver i et valglokale

 • ta imot velgere til registrering på pc
 • stemple stemmeseddelen
 • passe på valgurnen
 • fylle på stemmesedler i valgavlukkene
 • vise/veilede velgere til avlukker og registrering
 • være dørvakt

Etter stengetid kl. 21.00

 • rydde lokalet
 • pakke ned stemmesedler
 • stemmestyret transporterer stemmesedlene til sentral telling 

Eksempler på arbeidsoppgaver på et forhåndsstemmemottak

 • ta imot velgere til registrering på pc
 • stemple stemmeseddelen
 • passe på valgurnen
 • fylle på stemmesedler i valgavlukkene
 • vise/veilede velgere til avlukker og registrering
 • sikre materiell etter stengetid med mer

Behandling av søknader

Vi starter opp behandlingen av søknader i slutten av april, og holder på til behovet er oppnådd. Alle som har meldt seg vil få tilbakemelding på e-post med mer informasjon etter påmelding.

Lurer du på noe, kan du kontakte Politisk sekretariat på e-post valg@baerum.kommune.no
eventuelt:

 • Irene Jensen, tlf. 903 68 043
 • Stig Olai Kapskarmo, tlf. 975 48 537