Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september.