Om Ungdommens kommunestyre

Ungdommenes kommunestyre (UKS) består av 3 elever fra hver ungdomsskole og hver av de videregående skolene i Bærum, til sammen 63 representanter.

Bakgrunn

UKS ble opprettet høsten 1999. Bakgrunnen var at administrasjonen i Bærum Kommune ble bedt om å utarbeide strategier og tiltak for å forbedre oppvekstmiljøet for ungdomsgenerasjonen, på bakgrunn av en ungdomsundersøkelse som komiteen for Barn og Unge gjennomførte i 1997.

Medbestemmelse

Målsettingen til UKS var å komme tidlig inn i saksbehandlingen i saker som vedrørte barn og unge. De skulle ikke bare være en høringsinstans med korte tidsfrister. Plan- og utbyggingssaker, og selvfølgelig skolesaker, var det viktig at UKS tidlig ble involvert i.

Formannskapet i UKS 2016 består av:

  • Ordfører: Helene Kjus, Nadderud vgs.
  • Varaordfører : Erlend Bjerknes, Stabækk vgs.

Representanter:

  • Mathias Opdal Weseth, Nadderud vgs.
  • Anne Smedsrud Edstrøm, Stabækk vgs.
  • Oda Danielsen, Østerås ungdomskole
  • Morten Johan Rønning, Bjørnegård ungdomskole
  • Vara: Terje Hovet Horpestad, Nadderud vgs.
  • Vara: Ole Magnus Amble, Ringstabekk ungdomskole
  • Vara: Martyna Burylo, Nadderud vgs.
  • Vara: Kristian Romen, Ringstabekk ungdomskole