Hovedutvalg for barn og unge vedtok 12.10.21 at to notater knyttet til Skolebehovsanalyse 2021-2040 skal legges ut på høring.

Det ene notatet omhandler konsekvenser av at Tårnet ungdomsskole er forsinket til 2027, og det andre notatet omhandler konsekvensene ved at man har valgt å forskyve tidspunktet for nye Sandvika barneskole.

Høringssvar sendes til: post@baerum.kommune.no. Vi ber om at epost i emnefeltet merkes med «Høringsuttalelse Skolebehovsanalyse 2021-2040, navn på avsender, arkivsak 20/26742». Eventuelle spørsmål knyttet til høringen kan rettes til
julie.landmark@baerum.kommune.no

Frist for å gi høringsinnspill er 30. november 2021.

Notat om konsekvenser av utsettelse Sandvika barneskole

Notat om konsekvenser av forsinkelse Tårnet ungdomsskole