Rådmannens forslag til Strategisk Næringsplan for Bærum kommune 2019 -2029 ble fremmet for Formannskapet 18. juni i år. Høringsfrist 4. oktober 2019

Formannskapet besluttet at planen skal sendes ut på høring til alle relevante parter. Saken finnes på