Hovedutvalg for barn og unge vedtok 9.2.21 at Skolebehovsanalyse 2021-2040 nå legges ut på høring.

Høring: Skolebehovsanalyse 2021-2040

Formålet med skolebehovsanalysen er å presentere kommunens behov for skoleplasser i et gitt tidsperspektiv. Videre skal analysen peke på mulige løsningsskisser der det er hensiktsmessig, og identifisere videre utredningsbehov slik at kommunen har et riktig antall skoleplasser.

Høringssvar sendes til: post@baerum.kommune.no. Vi ber om at epost i emnefeltet merkes med «Høringsuttalelse Skolebehovsanalyse 2021-2040, navn på avsender, arkivsak 20/26742».

Eventuelle spørsmål knyttet til høringen kan rettes til
julie.landmark@baerum.kommune.no

Frist for å gi høringsinnspill er 9. april 2021.

Les Skolebehovsanalyse 2021-2040 Høringsversjon her (Pdf 34MB)