Når et planarbeid starter opp, skal den som utarbeider planforslag (forslagsstiller) alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier, jf. plan- og bygningsloven § 12-8.

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid skal sendes forslagsstiller.

Planarbeid som er varslet

 

Plansak

FRIST
Klikk på saken for å se annonsen for varsel om oppstart av planarbeid Sluttdato er frist for å sende inn merknader.

Gullhaugsnippen, detaljregulering

29.11.2018

Ruglandveien 82 C, detaljregulering

3.1.2019

Gamle Ringeriksvei 6 og Peterhofveien 3

18.1.2019

Eiksveien 100, detaljregulering

25.1.2019

Gjettumkollen 1, detaljregulering

25.1.2019

Nadderudveien fra Bekkestua til Hosleveien

11.2.2019

Løkkafossen 25-29, detaljregulering

15.3.2019

Fornebu felt 9.4, detaljregulering

6.3.2019

Rud svømmeanlegg, detaljregulering

11.3.2019

Angerstveien - fortau, detaljregulering

14.3.2019

Øygardveien - fortau, detaljregulering

14.3.2019

Tanumveien - fortau, detaljregulering

14.3.2019

Vallerveien 146, detaljregulering

28.3.2019

Regional sikkerhetsavdeling, detaljregulering

12.4.2019

Endring av plan for Fornebu område 7.3 B8

15.4.2019

Fornebubanen, endring av områderegulering

3.5.2019

Arnold Haukelands plass 10 m.fl., detaljregulering

15.5.2019

Turstitrasé i Vestmarka, detaljregulering

25.6.2019

Fornebu område 1.2 og deler av område 1.3 Fornebuporten, endring av del av detaljregulering

10.9.2019

Holtet 27, detaljregulering

23.8.2019

Tjernsmyrområdet (Philip Pedersens vei 9-11), endring av reguleringsplan

23.8.2019

Helmerveien 19, detaljregulering

10.8.2019

Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bærumsv. og Jens Rings v, detaljregulering

3.10.2019

Oksenøyveien 16, m.fl. "Dumpa", detaljregulering

4.10.2019

Delområde Fornebuporten, endring av områderegulering for metrotrasé Fornebu-Lysaker

1.11.2019

Delområde Flytårnet, endring av områderegulering for metrotrasé Fornebu-Lysaker

1.11.2019

Lakseberget utfyllingsområde, detaljregulering

9.10.2019

Gjettumveien 90, detaljregulering

22.12.2019

Endring av reguleringsplan for Emma Hjort-området - Emma Hjort skole

31.12.2019

Fornebuporten, felles planprogram med byplangrep 

24.1.2020

Flytårnet - Fornebu, områderegulering

24.1.2020

Busoppveien 22, detaljregulering

13.2.2020

Fornebu - Fornebu Sør - felles plan

15.3.2020

FORNEBU - LYSAKER METROTRASE, endring av områderegulering, delområde Lysaker

28.02.2020

Brenna gjenvinningsanlegg, detaljregulering - planprogram

28.03.2020

Eineåsen skole, avdeling Gommerud, detaljregulering

20.03.2020

Grorudenga 36 og 38, detaljregulering

20.03.2020

Turvei fra Kattås til Franskleiv, detaljregulering

15.03.2020

Sandvika sentrum nord med kollektivknutepunkt, planprogram med byplangrep

Åpent informasjonsmøte om prosessen og planarbeidet den 02.03.2020 ved Kunnskapssenteret i Sandvika, klokken 19.00

20.03.2020