Når et planarbeid starter opp, skal den som utarbeider planforslag (forslagsstiller) alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier, jf. plan- og bygningsloven § 12-8.

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid skal sendes forslagsstiller.

Planarbeid som er varslet

 

Plansak

FRIST
Klikk på saken for å se alle dokumentene som ligger i saksfremlegget. Sluttdato er frist for å sende inn merknader.

Øygardveien 64 - 72, detaljregulering

          12.10.2018

Ny friidrettsstadion på Rud Hauger, endring av reguleringsplan                                        Arkivsak ID. 18/6541              

            1.11.2018

Lakseberget utfyllingsområde, reguleringsplan

            5.12.2018

Gullhaugsnippen, detaljregulering

29.11.2018

Ruglandveien 82 C, detaljregulering

3.1.2019