Når et planarbeid starter opp, skal den som utarbeider planforslag (forslagsstiller) alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier, jf. plan- og bygningsloven § 12-8.

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid skal sendes forslagsstiller.

Planarbeid som er varslet

Skytterdalen 6-8, detaljregulering

Professor Kohts vei 77-78, detaljregulering

Ny vannforsyning Oslo - Lommedalsveien, detaljregulering

Nadderud idrettspark, detaljregulering