Formannskapet har i møtet 18. november behandlet forslag til budsjett og handlingsprogram 2021-2024 og innstillingen er nå lagt ut offentlig. Vedlegg og dokumenter finner du under i artikkelen.

I henhold til Kommuneloven § 14-3 fjerde ledd skal innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den.

Budsjett og handlingsprogram 2021-2024 skal endelig behandles og vedtas i kommunestyret 2. desember 2020.

Dokumenter finner du her:

Har du innspill eller merknader til budsjett og handlingsprogram 2021-2024? Da vil vi gjerne høre fra deg. 

Send inn innspill snarest og senest innen 1. desember til e-post: Tone.halvorsen@baerum.kommune.no

Saken behandles i kommunestyrets møte 2. desember 2020 kl. 9.00. Møtet sendes direkte via Kommune-tv. 

Mer om Handlingsprogram og budsjett.