Bærum kommune, gravplassmyndigheten, har forvaltningsansvaret for gravplassene og krematoriet. Vi er i gang med å revidere lokale vedtekter for gravplassene og krematoriet som siste gang ble godkjent 13. oktober 2016.

Vedtektene legges ut på høring med en høringsfrist 3. mai 2021.

Høringsuttalelser sendes til Gravplassmyndigheten på e-postadressen til kommunen: post@baerum.kommune.no

Etter høringsfristen vil gravplassmyndigheten gjennomgå innkomne uttalelser og utarbeide et endelig forslag til lokale vedtekter for gravplassene og krematoriet som legges frem til politisk behandling snarest mulig.

Eventuelle spørsmål rettes til gravplassmyndigheten på e-post post@baerum.kommune.no, eller telefon via kommunens sentralbord 6750 4050.

Bærums utkast til gravplassvedtekter revidert mars 2021_med innholdsfortegnelse 2_klar (L)(7578663)

Høring - revidering av lokale vedtekter for gravplassene og krematoriet i Bærum kommune (L)(7486050)

Høringsnotat - revidering av lokale vedtekter for gravplassene og krematoriet i Bærum (L)(7556619)

Særbestemmelser for gravfelt og gravminner rev 2021_med innholdsfortegnelse_2 klar (L)(7578669)