Varsel om oppstart av revidering av Bærum kommunes Vei- og gatenorm. Dagens Veinormal ble vedtatt 2013 rev. 2015. Vi ber om innspill og merknader til arbeidet innen 3 uker. Spørsmål kan rettes til: