Statens Kartverk gjorde den 11.02.2020 vedtak om skrivemåtene Ostøya, Ost, Lille Ost, Lille Ostøya, Lilleosttangen, Store Ostsund, Lille Ostsund, Ostomnen og Ostbukta i Navnesak 2018/240 i Bærum kommune.

Vedtaket ble påklaget av Advokatfirmaet Bahr AS på vegne av Hans Oust Heiberg i brev datert 29.04.2020, som ønsker at skrivemåten Oust fastsettes for alle stedsnavn som inneholder elementet O(u)st. Klagesaken er igangsatt og vil bli sendt på lokal høring i Bærum kommune.

Dokumenter knyttet til sak 2018/240, Bærum kommune finner du her