På grunnlag av innsendt søknad om endring av skrivemåten i øynavnet/stedsnavnet Ostøya til Oustøya har Kartverket reist navnesak for å få avklart riktig skrivemåte til offentlig bruk.

Etter forskrift om stadsnamn § 8 siste ledd, er det i tillegg til øynavnet reist sak på gårdsnavnet Ost/Oust og avledete navneformer.

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av tradisjonelle gårds- og bruksnavn, seternavn og naturnavn. Før det gjøres vedtak har eiere og festere rett til å uttale seg om gårdsnavn og bruksnavn, samt at lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.

Kartverket har sendt navnesaken på lokal høring i kommunen, jf. § 5 i lov om stadsnamn. Kommunen samler og videresender uttalelser til Språkrådet og Kartverket.

Brev fra Kartverket vedrørende navnesaken kan du lese her (PDF)

Eventuelle uttalelser sendes til: post@baerum.kommune.no

Frist for uttalelse er 30. november 2018

Saksbehandler: Elisabeth Skaset, Kulturvern