Hovedplanen er et politisk styrende dokument for vann- og avløpssektoren i Bærum kommune.

Planen skal danne grunnlag for nødvendige beslutninger innenfor sektoren og være retningsgivende ved rullering av kommuneplan og budsjett og økonomiplan. Hovedplanen skal dekke hovedtrekkene i utviklingen de neste 20 årene, men har særlig fokus på de første 4 årene.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur vedtok 11. november å legge høringsdokumentet ut til offentlig ettersyn.

Høringsinnspill sendes til e-post: post@baerum.kommune.no og merkes med "Hovedplan VA sak 21/18022". Frist er 5. januar 2022. 

Les høringsdokumentet her.