Bærum kommune sender med dette forslag til Barnehagebehovsanalyse 2019-2038 på høring.

Analysen gir en overordnet oversikt over forventet behov for barnehageplasser i kommunen og inneholder en skisse til hvordan behovet kan løses. Alle interesserte og berørte parter kan gi innspill til forslaget.

Frist for å sende høringssvar er 7. mai 2019.

Høringssvaret sendes til:

Vi ber om at e-post i emnefeltet merkes med «Høringsuttalelse Barnehagebehovsanalyse 2019-2038, navn på avsender, arkivsak 18/30110»

Eventuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av høringen kan rettes til:

Høringsutkast og Høringsbrev finner du her: