Høring: planstrategi og planprosess

Formannskapet i Bærum vedtok 26.02.20 at Planstrategi 2019-2023 og planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel, skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planstrategien er å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og hvordan den videre prosessen for arbeidet blir lagt opp.

Høringsutkast til Planstrategi 2019-2023 kan leses her

Har du innspill?

Har du innspill kan disse sendes til post@baerum.kommune.no eller til Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika. Vennligst merk e-post med «19/5357 Høring planstrategi med planprogram».

Frist for å gi innspill er 8. april 2020.