Kappa Bioscience AS ("Kappa Bioscience") søker med dette om tillatelse til drift av forurensende virksomhet i medhold av lov om vern mot forurensninger og avfall av 13. mars 1981 nr. 6 (forurensningsloven) § 11 i forbindelse med ny produksjon av råvare til vitamin K2 i Grini Næringspark.

Dokumentene i saken:

Kunngjøring Kappa Bioscience

Oppdatert søknad

Spredningsberegning

Høring av søknad fra Kappa Bioscience AS om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 

Konsekvensutredning Grini Næringspark