Formannskapet vedtok 21. mars å legge Kommunedelplan 3 Fornebu ut på høring i perioden 14. april til 26. mai.

Formannskapet vedtok også en rekke punkter med forslag og drøftinger som skal følge høringen i tillegg til rådmannens innstilling (se notat tilleggshøring).

Bærum kommune har utarbeidet forslag til ny arealdel til kommunedelplanen for Fornebu, kommunedelplan 3 for perioden 2017 – 2035. Planen legges ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 14. april til 26. mai 2018.

Høringsfristen er 26. mai.

Merknader påføres planens navn, planID 2016014 og arkivsakID 16/8446, og sendes Bærum kommune, Områdeutvikling, Postbok s700, 1304 Sandvika, eller e-post post@baerum.kommune.no. Du kan også bruke skjema for høringsuttalelser

Har du spørsmål? 

Henvendelser om planarbeidet kan rettes til saksbehandlere 

Høringsdokumenter 

Hoveddokumenter:

Øvrige dokumenter som følger høringen 

Se presentasjoner og bilder fra det store høringsmøtet på Fornebu 23. april.