På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Bane NOR og Statens vegvesen lagt ut forslaget til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss til høring.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn (høring) i tidsrommet 19. april til
24. juni 2018. Frist for innsendelse av merknader er 24. juni.

Informasjon om høringen, tilhørende dokumenter og hvordan du sender inn merknader finner du på nettsidene til Bane NOR.

I forbindelse med høringen vil det bli arrangert folkemøter også i Bærum: 

  • Folkemøte på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika torsdag 24. mai kl. 18.30
  • Åpen kontordag i Det Grønne Huset ved Sandvika stasjon tirsdag 29. mai kl. 9-17
  • Åpen kontordag i Det Grønne Huset ved Sandvika stasjon torsdag 31. mai kl. 15-21

Eventuelle spørsmål kan rettes til 

Fellesprosjektet på telefon 920 60 012, eller e-post halldis.Skogen@banenor.no