Forskrift om gebyrer for saksbehandling av utslippssøknader og tilsyn av avløpsanlegg i Bærum kommune er lagt ut til offentlig høring.

Bærum kommune har til behandling en ny forskrift om gebyrer for saksbehandling av utslippssøknader og tilsyn av avløpsanlegg. 

Høringsdokumenter 

Høringsfrist er 20. september.

Høringsinnspill sendes til:
Bærum kommune
Vann og avløp
Postboks 700
1304 Sandvika
e-post: post@baerum.kommune.no

Høringsinnspill merkes med: Forskrift om gebyrer for saksbehandling av utslippssøknader og tilsyn av avløpsanlegg.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Vann og avløp, tlf. 67 50 40 50, eller e-post post@baerum.kommune.no