Forskrift for torghandel i Bærum - forslag til endret forvaltning.

Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur behandlet i møte 24. august sak 062/17: Utleie av gater og torg - forslag til endret forvaltning.

Vedtak: 

  1. Reglement for gågaten i Sandvika og Forskrift for torghandel i Bærum sendes på høring for opphevelse med påfølgende kunngjøring i Brønnøysundsregisteret.
  2. Sak om nytt reglement fremmes når sak om høring skal behandles. Forslag til avtale om å overføre utleieansvaret til Vårt Sandvika fremmes samtidig.

Sak med tilhørende dokumenter finner du her.

Har du spørsmål eller merknad til saken, ta kontakt med kommunalsjef for Tekniske tjenester, Jan Willy Mundal, e-post jan.willy.mundal@baerum.kommune.no.

Innspill sendes skriftlig til Bærum kommune innen 8. november 2017 på e-post post@baerum.kommune.no