Kommunen har omlag 8 000 barnehageplasser. I 2035 vil det være behov for plasser til ca. 2 000 flere barn enn i dag. «Barnehagebehovsanalyse 2016‐2035» beskriver forventet behov for barnehageplasser i kommunen og inneholder en skisse for hvordan behovet kan løses.

I høringsrunden har private og kommunale barnehager, samt andre berørte, anledning til å gi innspill til de forslag som foreligger.  Etter at høringsrunden er gjennomført vil rådmannen vurdere høringsuttalelsene og oppdatere planen før saken fremmes for politisk behandling.

Høringsfrist er 30. september 2016. 

Her finner du høringsnotatet.

Hele behovsanalysen er samlet her. 

Høringssvar sendes til post@baerum.kommune.no Vi ber om at epost i emnefeltet merkes med «Høringsuttalelse Barnehagebehovsanalyse 2016‐2035, navn på avsender, arkivsak 16/19251».

Eventuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av høringen kan rettes til:
Inger Rørvik inger.rorvik@baerum.kommune.no
Atle Thorud atle.thorud@baerum.kommune.no