Bærum kommune har vedtatt ny Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester.

Forskriften ble vedtatt av Kommunestyret 1. mars 2017 i sak 020/17, men følgende vedtak:

  1. Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, Bærum kommune, Akershus, vedtas.
  2. Det innføres et nytt tilsynsgebyr for gassanlegg på kr 152 eksklusiv mva fra den 1.5.2017.

Fra tidligere er det vedtatt at 6" - 9" loddpiper (kr/pipeløp) koster kr 210 eksklusiv mva, og at maskinpiper og kanaler (kr/meter) koster kr 105 eksklusiv mva.

Her finner du den politiske saken med kommunestyrets vedtak.