Bærum kommune har utarbeidet forslag til strategi for utvikling av fornebusamfunnet frem mot 2035.

Formannskapet vedtok 24. april å legge «Fornebu 2035 – Strategi for utvikling av fornebusamfunnet» ut på høring. Høringsperioden går fra 7. mai til 22. juni 2018.

Bærum kommune har utarbeidet forslag til strategi for utvikling av fornebusamfunnet frem mot 2035. Så langt har lokale krefter vært invitert til å delta på ulike måter for å bidra med synspunkt på utfordringer og problemstillinger slik de tenker om fornebusamfunnet. Det er behov for ytterligere lokal forankring før politisk behandling. Strategidokumentet sendes derfor ut på høring til kommunens rådsorganer, til befolkningen i området og til aktuelle organisasjoner, næringsliv og offentlige tjenester. Det er ønskelig med en så bred og involverende høringsrunde som mulig.

Høringsfristen er 22. juni.

Merknader påføres sakens navn, arkivsakID 17/4317, og sendes Bærum kommune, Strategi og utvikling, Postboks700, 1304 Sandvika, eller e-post post@baerum.kommune.no. Du kan også bruke skjema for høringsuttalelser

Har du spørsmål? 

Henvendelser om planarbeidet kan rettes til saksbehandler 

Høringsdokument

Fornebu 2035 – strategi for utvikling av fornebusamfunnet