Asker og Bærum brannvesen avholder styremøte torsdag 4. april 2019 kl. 18.00 på Asker brannstasjon.

Til behandling; Protokoll 13.02.2019, Revisors beretning 2018, Revisjonsrapport av feietjenesten, Brannsjefens virksomhetsrapport 2018,   Detaljer ifm utrykningsstatistikken i forhold til alarmkunder, Regulert investeringsbudsjett 2019  og orienteringssaker.