Asker og Bærum brannvesen IKS avholder representantskapsmøte fredag 19. desember 2017 kl. 10.00 på Asker brannstasjon.

Til behandling: protokoll fra møtet 09.06.2017, valg av representantskapets leder og nestleder, valg av styrets leder og nestleder, økonomiplan 2018-2021 med handlingsplan 2018, møteplan 2018 og orienteringssaker.